Lesgelden

De lesgelden worden per seizoen (= 10 maanden) vastgesteld en zijn inclusief BTW.
Betalingen geschieden vooruit, aan het begin van de lesmaand en kunnen per maand worden voldaan.

Het bankrekeningnummer voor het overmaken van lesgeld is:
NL67INGB0004463530 t.n.v. S.van Elst,o.v.v naam cursist en betalingsperiode.

 

TARIEVEN PER MAAND seizoen 2019-2020 ( september t/m juni )

30 min. les € 19,- / 45 min. les € 28,50 / 60 min. les € 35,70
75 min. les € 42,- /90 min. les € 47,20 /

De tarieven zijn per maand, voor een gemiddelde van ongeveer 4 lessen per maand, sommige maanden 3 en andere 5 lessen, de maanden juli en augustus is er geen lesgeld

De cocktaildans les heeft een strippenkaart voor 10 lessen, 12 aaneengesloten weken geldig, voor  € 107,– lesduur 60 minuten en €117,50 lesduur 75 minuten

Een leskaart voor onbepaalde tijd wordt per uitzondering verstrekt en is een jaar geldig na het volgen van de eerste les op de kaart

INSCHRIJFGELD
Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 12,–.


KORTINGEN

Voor alle cursisten geldt dat bij betaling van het hele seizoen in een keer voor of op 7 september 2018, ongeveer 5% korting mag worden doorberekend.
Voor het 2e en volgende lid uit een gezin, ingeschreven op hetzelfde adres, is er ook een kortingsmogelijkheid van ongeveer 5% bij maandelijkse betaling op het laagste tarief.

Een cursist die meerdere lessen per week volgt kan een seizoenkaart aanschaffen met een korting van ongeveer 20% op het laagste lestarief. Deze kaart dient voor 15 september 2019 te zijn betaald en is geldig t/m juni 2020.

De exacte bedragen met korting kunt u via de mail altijd opvragen, degene die recht hebben op deze korting krijgen dit ook altijd via de mail aan het begin van het seizoen of bij de start van de lessen duidelijk aangegeven.

Op lessen waarop al korting wordt verstrekt, kan niet nogmaals een korting worden gegeven.

Van de lessen die met korting gevolgd worden is in geen enkel geval lesgeldrestitutie mogelijk.

CULTUUR-STRIPPENKAART van de gemeente HOORN

Er kan met deze kaart betaald worden.

Sport- & cultuurstrippenkaart

OPZEGTERMIJN

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand volgend op de datum van opzegging. Wanneer u doorgeeft dat u wilt stoppen op bv. 6 oktober is de opzegmaand november, uiteraard mogen de lessen dan nog gevolgd worden. (In de zomerperiode geldt er tot 01-08-2019 geen opzegtermijn, bij opzegging na 01-08-2019 wel.

De regeling van het opzegtermijn gaat in na een proefperiode van 1 kalendermaand.

een PROEFLES PROEFLES IS ALTIJD GRATIS!!!!

 

beheer