Lesgelden

De lesgelden worden per seizoen (= 10 maanden) vastgesteld en zijn inclusief BTW.
Betalingen geschieden vooruit, aan het begin van de lesmaand en kunnen per maand worden voldaan.

Het bankrekeningnummer voor het overmaken van lesgeld is:
NL67INGB0004463530 t.n.v. S.Baars, de Hoornse Balletschool o.v.v naam cursist en betalingsperiode.

 

TARIEVEN PER MAAND seizoen 2018-2019 ( september t/m juni )

30 min. les € 18,50 / 45 min. les € 28,- / 60 min. les € 35,-
75 min. les € 41,20 /90 min. les € 46,30 /

De cocktaildans les heeft een strippenkaart voor 10 lessen, 12 aaneengesloten weken geldig, voor  € 105,– lesduur 60 minuten en €115,- lesduur 75 minuten

INSCHRIJFGELD
Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 12,–.


KORTINGEN

Voor alle cursisten geldt dat bij betaling van het hele seizoen in een keer voor of op 7 september 2018, ongeveer 5% korting mag worden doorberekend.
Voor het 2e en volgende lid uit een gezin, ingeschreven op hetzelfde adres, is er ook een kortingsmogelijkheid van ongeveer 5% bij maandelijkse betaling op het laagste tarief.

Een cursist die meerdere lessen per week volgt kan een seizoenkaart aanschaffen met een korting van ongeveer 20% op het laagste lestarief. Deze kaart dient voor 15 september 2018 te zijn betaald en is geldig t/m juni 2019.

De exacte bedragen met korting kunt u via de mail altijd opvragen, degene die recht hebben op deze korting krijgen dit ook altijd via de mail aan het begin van het seizoen of bij de start van de lessen duidelijk aangegeven.

Op lessen waarop al korting wordt verstrekt, kan niet nogmaals een korting worden gegeven.

Van de lessen die met korting gevolgd worden is in geen enkel geval lesgeldrestitutie mogelijk.

CULTUUR-STRIPPENKAART van de gemeente HOORN

Er kan met deze kaart betaald worden.

Sport- & cultuurstrippenkaart

OPZEGTERMIJN

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand volgend op de datum van opzegging. Wanneer u doorgeeft dat u wilt stoppen op bv. 6 oktober is de opzegmaand november, uiteraard mogen de lessen dan nog gevolgd worden. (In de zomerperiode geldt er tot 01-08-2018 geen opzegtermijn, bij opzegging na 01-08-2018 wel.

De regeling van het opzegtermijn gaat in na een proefperiode van 1 kalendermaand.

een PROEFLES IS ALTIJD GRATIS!!!!

 

beheer