CORONA UPDATE


CORONA – UPDATE

Het protocol is aangepast na de persconferentie van 13-10-2020
Leerlingen hebben op 18-10-2020 een mail ontvangen over de nieuwe voorwaarden die van start gaan na de herfstvakantie vanaf 19-10-2020.

Protocol in het kader van de COVID-19 crisis.
Betreft Kunstzinnige Vorming voor amateurs
De Hoornse Balletschool
o.l.v. Susan Baars
Algemeen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
• Dit protocol heeft als doel een verantwoorde openstelling van De Hoornse Balletschool
• De lessen van de balletschool vinden plaats in het pand in de Huesmolen 97b, de lessen die elders
plaatsvinden zullen zich aanpassen aan het protocol wat daar geldt.
• De docenten en dansers houden zich aan de geldende RIVM-richtlijnen.
• De dansvormen binnen de balletschool zijn “stationaire” dansvormen. Er is geen tot nauwelijks sprake
van onderling (fysiek)contact.
I Algemeen
Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s
De geldende richtlijn van het RIVM is leidend.
• Tussen dansers en docenten vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden. Kinderen tot en met 12
hoeven daarnaast ook geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (kinderen en volwassenen)
• Personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
• De balletschool meldt bij de GGD als zij meer dan 1 ziektegeval (COVID-19) in de accommodatie
registreren.
Algemene Hygiëne
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 seconden
• Er worden geen handen geschud
• Hoesten/niezen in de ellenboog
• Het gezicht wordt zo min mogelijk aangeraakt.
• De hygiëneregels hangen zichtbaar bij de ingang van de accommodatie
• Desinfecterende hand gel is aanwezig, maar niet verplicht.
• Papieren handdoekjes bij handenwassen
• De docenten zorgen ervoor dat na afloop van iedere les deurknoppen, prullenbakken en andere
contactoppervlakken worden schoongemaakt.
• Dansers zorgen voor eigen handdoek en balletkleding. Er wordt geen gebruik gemaakt van attributen.
• De docenten zorgen ervoor dat na iedere les de barre wordt gereinigd.
• Niemand loopt op blote voeten
• De docenten dragen alleen bij leswissels persoonlijke beschermingsmiddelen, niet tijdens het geven
van de lessen.
Naast de bovengenoemde hygiënemaatregelen draagt de Hoornse Balletschool ook dagelijks zorg voor
een intensieve schoonmaak van alle gebruikte ruimtes.
Thuisblijf regels
De balletschool past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een danser en/of
docent thuisblijft bij de volgende klachten:
• verkoudheid;
• niezen;
• hoesten;
• keelpijn;
• moeilijk ademen;
• koorts.
De danser/docent mag pas weer naar les als deze 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van de danser koorts (vanaf 38 graden) heeft komt de danser ook niet
naar de accommodatie. Als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe corona virus
(COVID-19), dan komt de danser/docent tot 14 dagen na het laatste contact niet naar de accommodatie.
III In en rond de accommodatie
Ruimte gebruik accommodatie en danszalen
De beschikbare ruimte in de balletschool en in de danszaal zal verdeeld worden zodat de afstand tussen
dansers en docent in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen zal zijn.
De dansvormen bij De Hoornse Balletschool zijn stationair en iedere leerling zal binnen een voor
hem/haar eigen kader kunnen bewegen, er wordt rekening gehouden met de afstand onderling.
Uitzondering hierop zijn choreografische dansvormen, vormen van culturele uiting.
Aanwezigheid accommodatie
De docent zorgt ervoor dat zij te allen tijde weet wie er aanwezig is in de balletschool. De dansers dansen
op hun eigen lestijd en er is een mogelijkheid om via twee kanten een leswissel te realiseren indien
noodzakelijk.
Kinderen worden gebracht door maximaal 1 volwassenen, deze gaat in principe niet mee naar binnen.
De jongere kindergroepen ontvangen apart informatie over de breng en haal instructies.
De balletschool is geen publieke ruimte en er kunnen geen mensen binnenkomen zonder dat er zicht op
is. U kunt buiten wachten op uw zoon/dochter, u mag niet binnen wachten tijdens de les.
Toilet gebruik en handen wassen.
Handenwasgelegenheden binnen de balletschool blijven open en toegankelijk voor de aanwezige
personen. Toiletgebruik wordt tot een minimum beperkt en toiletbezoek mag alleen na toestemming
van de docent. Voor de docenten is er een apart toilet.
• Om het toiletgebruik door dansers te minimaliseren, worden de dansers opgeroepen thuis gebruik te
maken van het toilet. rond de accommodatie vervolg
• Voor en na ieder toiletgebruik worden de handen minimaal 20 seconden gewassen, een duidelijke
instructie voor het correct wassen van de handen is opgehangen.
Omkleden.
De dansers komen (zoveel mogelijk) in danskleding naar de balletschool. De kleedruimte is dicht, alleen
als doorgaande ruimte beschikbaar om jas en schoenen op te hangen en neer te zetten. Er zijn geen
stoelen of krukjes aanwezig. Er is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
Vervoer.
De leerlingen komen allen uit de regio Hoorn en zullen zoveel mogelijk per fiets of lopend naar de
balletschool komen.
Er komen geen leveranciers bij de balletschool omdat wij gebruik maken van een postadres op mijn
woonadres.
De balletschool is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de docenten en
dansers en ziet daarop toe. Als de maatregelen niet worden nageleefd, kan de docent of de
leidinggevende de desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid op het
terrein van de balletschool opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken. De
dansers/leerlingen worden op de hoogte gehouden van de regels via de mail en het
protocol zal aanhangen in de balletschool.

EXTRA;
We hopen op ieders begrip en gaan ervan uit dat we er samen doorheen komen.
Blijf elkaar steunen in dit maatschappelijke probleem, help elkaar, zorg dat het leven straks weer opgepakt kan worden en dat je voetbalclub, balletschool en favoriete restaurant kan blijven bestaan!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0