Algemene Bepalingen

Algemene Bepalingen van de Hoornse Balletschool:

De Hoornse balletschool is gericht op het onderwijzen van verschillende facetten van de danskunst.
Eigenaresse Susan Baars/van Elst is HBO afgestudeerd docent dans in de richtingen jazzdans en klassiek ballet. De balletschool heeft het keurmerk van de NBDO-Dansbelang met een sterkerkenning en ook eigenaresse Susan Baars heeft haar accreditatie (kwaliteitsregister dansdocenten) met 4 sterren.

Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden, waarbij een betalingstermijn van één kalendermaand
wordt aangehouden, de maand volgend op de datum van opzegging. De opzegging wordt pas geldig als aan de
betalingsverplichtingen is voldaan. De opzegperiode gaat in na een proefperiode van één lesmaand.

Het lesgeld wordt per seizoen vastgesteld. (behoudens door de overheid opgelegde aanpassingen)
en wordt in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling voldaan. Alle kosten verbonden aan het innen van
achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buiten rechtelijk (administratiekosten), zijn voor rekening van
de cursist of wettelijke vertegenwoordiger. De balletschool hanteert eenmalig inschrijfgeld van €12,-

Tot restitutie van lesgeld wordt uitsluitend overgegaan in de volgende gevallen:
Bij ziekte van de cursist na 4 weken bij overleg van een doktersverklaring.
Bij ziekte van de docent langer dan 2 weken en zonder vervanging, kunt u aan het einde van het seizoen schriftelijk restitutie vragen.
Bij zwangerschap
Bij verhuizing buiten de regio
Bij studie/stage buiten de regio.

De leiding, cq de docent, is niet aansprakelijk voor ongevallen die de cursist tijdens of buiten de lessen of
door de balletschool georganiseerde activiteit overkomt.
De leiding, cq docent, is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan kleding en/of andere
persoonlijke eigendommen van de cursist. Spullen van waarde mogen in de zaal aan de zijkant of in/bij het kastje gelegd worden.

Schade aan de balletschool zal verhaald worden op de betreffende leerling en bij minderjarigheid op ouders of verzorgers.

Een leerling dient in de les aanwezig te zijn in schone kleding, vanaf 6 jaar hebben wij een kleding voorschrift, er is mogelijkheid tot passen van de kleding op de balletschool en u kunt dit via de website van Flevo Dance Wear bestellen.

De haren dienen te zijn opgestoken of in een vlecht.

Kauwgom, eten of drinken (m.u.v. een flesje water) is niet toegestaan in de balletzaal.

Wijzigingen in het reglement worden aangehangen in het pand van de Hoornse Balletschool en per mail
toegestuurd

beheer